• ૧૨૯૬ માં હલકારા પદ્ધતિ ધ્વારા ટપાલ વિતરણ નું નેટવર્ક ગોઠવાયું. આ નેટવર્ક માં વચ્ચે પોસ્ટ ઓફિસ ની વ્યવસ્થા ન હતી. જેને ૧૮૪૯ માં સિકંન્દરે લોધીએ દર  ૩.૫ ગાઉ ના અંતરે પોસ્ટ ઓફિસ બનાવી.
  • ઈસ્ટઇન્ડિયા કંપનીએ ૧૭૨૭ માં પ્રથમ પોસ્ટ ઓફીસ કલકત્તામાં બનાવી.
  • ૧૭૮૪ માં પાર્સલ સર્વિસ સરુ થઇ.
  • ૧૮૪૯ માં ટપાલ વહેંચનારો પોસ્ટ મેન કેહાવાયો.
  • ૧૮૪૫ માં પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ નું વેચાણ શરુ થયુ.
  • ભારત નું ટપાલતંત્ર વિશ્વમાં પ્રથમ  નંબરે છે. જેનું  ક્ષેત્રફળ ૩૨.૮૮ લાખ ચો.મીટર અને ૧,૫૬,૦૦૦ આશરે પોસ્ટ ઓફીસ છે.
  • ૧૮૫૪ માં  સૌ પ્રથમ ટપાલ ટીકીટ અને આધુનિક ટપાલતંત્ર બન્યું.ઇન્ડિયન પોસ્ટ ઓફિસ નો વધુ ઇતિહાસ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s