• ૧૨૯૬ માં હલકારા પદ્ધતિ ધ્વારા ટપાલ વિતરણ નું નેટવર્ક ગોઠવાયું. આ નેટવર્ક માં વચ્ચે પોસ્ટ ઓફિસ ની વ્યવસ્થા ન હતી. જેને ૧૮૪૯ માં સિકંન્દરે લોધીએ દર  ૩.૫ ગાઉ ના અંતરે પોસ્ટ ઓફિસ બનાવી.
  • ઈસ્ટઇન્ડિયા કંપનીએ ૧૭૨૭ માં પ્રથમ પોસ્ટ ઓફીસ કલકત્તામાં બનાવી.
  • ૧૭૮૪ માં પાર્સલ સર્વિસ સરુ થઇ.
  • ૧૮૪૯ માં ટપાલ વહેંચનારો પોસ્ટ મેન કેહાવાયો.
  • ૧૮૪૫ માં પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ નું વેચાણ શરુ થયુ.
  • ભારત નું ટપાલતંત્ર વિશ્વમાં પ્રથમ  નંબરે છે. જેનું  ક્ષેત્રફળ ૩૨.૮૮ લાખ ચો.મીટર અને ૧,૫૬,૦૦૦ આશરે પોસ્ટ ઓફીસ છે.
  • ૧૮૫૪ માં  સૌ પ્રથમ ટપાલ ટીકીટ અને આધુનિક ટપાલતંત્ર બન્યું.ઇન્ડિયન પોસ્ટ ઓફિસ નો વધુ ઇતિહાસ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “પોસ્ટ ઓફીસ વિશે જાણો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s