મારા બ્લોગમાં આવવા બદલ તમારો ખૂબજ આભાર. તમે આવ્યા છો તો તમારો અભિપ્રાય જરૂર લખજો. આ બ્લોગ પરથી ઉપયોગી હોય તે તમામ માહિતી copy paste કરશો પણ જ્યાં સ્ત્રોત અને રચનાકાર , લીંક હોય તે જરૂરથી મૂકશો અને જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને લાગે અને જાણ કરે તો તેને દૂર પણ કરશો. આ તમામ માહિતી મેં ક્યાંક વાંચી હોય કે મને લોકો માટે ઉપયોગી લાગી હોય તે મૂકી છે અને તેનો હું કોઈ લેખક નથી, માત્ર સંયોજક છું માટે આ માહિતી આપ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો જરૂર પડે ઉપયોગ કરશો. જ્યાં કોઈ રચનાકાર કે સ્ત્રોત, લીંક ન હોય તો તે જણાવશો, ભૂલ તરત સુધારી લેવામાં આવશે.

અહીં રજૂ કરેલ જાણકારીના કોપીરાઇટ્સ-હક્કો જે તે રચનાકારના પોતાના છે. આ બ્લોગ પર અન્ય કોઈની જે જાણકારીઓ પોસ્ટ કરી છે, એને લીધે જો કોઇના કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને લાગે અને મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને સત્વરે અહીંથી દૂર કરીશ. અહિયા મુકેલી માહિતીના ખરાપણાની ચકાસણીની જવાબદારી વાચકની પોતાની રહેશે.વાચકે માહિતીનો ઉપયોગ પોતાની યોગ્ય સમજપૂર્વક જ કરવો.

અહીં મુકવામાં આવેલ ફોટોના પણ કોપીરાઇટ્સ – હક્કો જે તે ફોટોગ્રાફ્સના પોતાના છે . આ ફોટા ગુગલ પરથી લેવામાં આવેલ છે .જો કોઇ ફોટો કોપીરાઇટનો ભંગ થયેલો કોઇને લાગે અને મને જાણ કરવામાં આવશે, તો તેને સત્વરે અહીંથી દૂર કરીશ.

One thought on “Disclaimer

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s