1. અગાઉ બધુ જ કેહવાયુ ગયું હોયુ છે છતાય તે તરફ કોઈએ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ હોવાથી જ આપને ફરી ફરી ને તે કહેવું પડે છે.
  2. પહેલા તો આપણે શું મેળવવું છે , આપણું ધ્યેય શું છે, તે શોધી કાઢવું જોયએ અને પછી ત્યાં જલ્દી કઈ રીતે પહોચી શકાય એ માટે નો રસ્તો શોધી કાઢવો જોઈએ .
  3. ક્યાં જવું છે એ નક્કી કર્યા વગર તો ઘાણી નો બળદ જ ચાલે છે.
  4. માનસને સહેલાયથી મળેલી પહેલી સફળતા ઘણીવાર તેની છેલ્લી સફળતા બની જાય છે.
  5. સફળતા  સેન્ટીમીટર ના માપથી મળે છે કિલોમીટર ના માપ થી નહિ.
  6. જીવનમાં એક પણ વિચાર નકામો જતો નથી ,માટે હમેશાં સારા જ વિચારો કરવા જોઇએ
  7. જેઓ તમારી માત્ર પ્રશંસા જ કરતાં હોય તેમને તમારા હિતેચ્છુ ના સમજતા પણ જે તમારી ભૂલોની ટીકા કર્યા કરતાં હોય તેજ ખરા હિતેચ્છુ છે.
  8. ભૂતકાળ ની ભૂલો ને વળગી ના રેહવું ,ભવિષ્યમાં ભૂલો નહિ કરોતો ભૂતકાળની ભૂલો માફ થઇ જશે.
  9. જયારે માણસ નવું કંઇક શીખી સકતો નથી ત્યારે માણસ તરીકેની તેની પ્રગતિ અટકી જાય છે.
  10. જેઓ ઓછામાં ઓછા કામો જીવનમાં મુલતવી રાખે છે તે જીવનમાં વધુમાં વધુ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s