શરીરમાં દવા કેવી રીતે અસર કરે છે.


ધારોકે આપણને માથામાં દુખાવો થાય ત્યારે શરીરના અસરગ્રસ્ત કોષો પ્રોસ્ટાગ્લેનિડ્સ રસાયણો પેદા કરી મગજને પીડાનું તીવ્ર સિગ્નલ મોકલે છે. આ રસાયણ પેદા કરવા માટે તેઓ સાયકલોઓકિસજન -૨ ( cox-2) નામના એન્ઝાઇમ ને કામે લગાડે છે. આ દ્રવ્ય બન્યા કરે ત્યાં સુધી દુખાવો થયા કરે.બીજી તરફ ડીસ્પ્રિન કે એસ્પ્રિન જેવી દવા ( cox-2)ને રોકી દે છે.એટલે દુખાવો બંધ થાય છે

માથાનો  નો દુખાવો કેવી રીતે થાય છે

માથાની બાહ્ય સપાટીનું  ક્ષેત્રફળ તમામ શરીર ની તુલનાએ માત્ર ૧૦ %હોવા છતા શરીરના બીજા હિસ્સા કરતાં તેમાં વધુ રક્તવાહિનીઓ  છે. સરેરાશ જોવા બેસો તો ૩૦ % શારીરિક  ઉષ્મા મસ્તકની સપાટી ધ્વારા  ઉત્ત્પન થાય છે. માટે એ ભાગમાં ઉષ્ણતામાન ઘટે છે .પૂરતા ગરમાટાના  અભાવે સ્નાયુઓ ત્યાં સંકોચાય અને તેમની વચ્ચેના સંવેદનશીલ જ્ઞાનતંતુઓ દબાય એટલે માથું દુખાવા માંડે છે.

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો