15 ઑક્ટોબર 1918 ના રોજ સાઈ બાબાએ શિરડીના આ સ્થળે સમાધિ લીધી હતી. શિરડી સાઈ બાબાની સમાધિને 100 વર્ષ પુરા થયાં છે. સાઈ બાબાના મંદિરમાં 17 થી 19 ઓક્ટોબર સુધી 100 વર્ષ પુરા થવા બદલ ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવનાર છે.
images (3)શિરડીમાં શ્રી સાઈબાબા સંસ્થાન ટ્રસ્ટ 17 થી 19 ઓક્ટોબર દરમ્યાન 3000 કરોડ ખર્ચ કરશે.શ્રી સાઈબાબા ટ્રસ્ટ ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરનાર છે.
શિરડી સાઈ બાબા મંદિરમાં નિયમિત દિવસે 30,000 થી વધુ ભક્તો દર્શને આવતાં હોય છે પણ 17 થી 19 દરમિયાન 50,000 થી વધુ ભકતો દર્શન કરવા આવવાની સંભાવના છે. દર્શને આવનાર ભકતોને મફત જમવાની, મફત પાણી ,અને મફત Wi-Fi જેવી અન્ય સગવડો શ્રી સાઈબાબા સંસ્થાન ટ્રસ્ટ તરફથી પુરી પાડવામાં આવનાર છે. સ્થળ પર એમ્બ્યુલન્સ અને હોસ્પિટલની સગવડ ઉભી કરવામાં આવનાર છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s