દુબઈની એક લકઝરી હોટેલ્સમાં 24-કેરેટ કેપેચિનો સર્વ કરવાની શરુ કરી છે. આ ગોલ્ડ કોફી પર ઇટાલીયન ગોલ્ડ ફ્લેકસને ડેકોરેટ કરી સર્વ કરવામાં આવે છે. 

24-carat cappuccino launches a luxury hotel in Dubai દુબઇમાં આવેલી બુર્જ અલ અરબ જ્યુમીરાહ હોટેલ તેના સહન એડર લાઉન્જમાં ગોલ્ડ કેપેચિનો આપે છે.
આ ગોલ્ડ કોફી ફ્રેશ ઓર્ગેનિક દૂધમાં 100% અરેબિયન બીન્સન મિશ્ર કરી 24 કેરેટ ગોલ્ડ સાથે મિશ્રિત કરીને બનાવવામાં આવે છે. ગોલ્ડ બોન ચાઇના કપ અને સોસરમાં આ ગોલ્ડ કોફી સર્વ કરવામાં આવે છે.
આ ગોલ્ડ કોફી સાથે ચોકોલેટ મર્શ્મોલો એડ કરી દેવામાં આવે છે અને તેની પર સુગંધિત મિલ્ડ ગોલ્ડ ફ્લેક્સને સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે.
યુએઈમાં ગોલ્ડ કોફી માત્ર બુર્જ અલ અરબ હોટેલ માં જ સર્વ કરવામાં નથી આવતી પણ દુબઇની અરમાની હોટેલ અને અબુ ધાબીની અમિરાત પેલેસ માં પણ આવી ગોલ્ડ કોફી સર્વ કરવામાં આવે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s