ગાંધીજીના જીવનના છેલ્લા 10 વર્ષોના દુર્લભ ચિત્રો


ગાંધીજીના જીવનના છેલ્લા 10 વર્ષોના દુર્લભ ચિત્રો જોવા આ લીંક પર કલિક કર

https://www.bbc.com/news/amp/world-asia-india-35259671

87558231_dpf_585

87558188_37_kanu_696

87558212_51_152_kanubhai-936