મનમોહન ખારેક સેન્ટર, નવરંગપુરા નો હોમ ડીલીવરી ફુડ રીવ્યુ


Advertisements

Zomato Startup Success story, RUPEN PATEL


Zomato Startup Success story

ભારતીયોને  ઓનલાઇન ફુડ ડીલીવરી માટેનો ચટકો લગાડનાર Zomato ના ફાઉન્ડર દીપિન્દર ગોયલ અને પંકજ ચડ્ડા ની સ્ટોરી વાંચવા લીંક પર કલિક કરો

https://amzn.to/2vXna11