આજનો મારો સુવિચાર૨૨.૭.૧૭


Advertisements

આજે #WorldEmojiDay 


આજે #WorldEmojiDay છે. 😊😊😊😊 


પહેલી #emoji ની શરુઆત જાપાનના #Shigetaka_Kurita એ 1999 માં NTT DoCoMo મોબાઇલ માટે 

#WorldEmojiDay 👍👏🙏😊⬇👇

ગુરુજી ના ચરણોમાં વંદન 


#गुरुपूर्णिमा

#ગુરુપુર્ણિમા ના પાવન અવસર પર 

ગુરુજી ના ચરણોમાં વંદન 🙏

#GuruPurnima