જાણો “પદ્મશ્રી કરીમુલ હક ” એમ્બયુલન્સ દાદા અને તેમના સેવા કાર્યો ને 👇 @YouTube પર 

એમ્બયુલન્સ દાદાને જાણવા આ લીંક પર કલિક કરો 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s