#વિશ્વ_પર્યાવરણ_દિવસ પર વિચારજો પર્યાવરણે આપણને ઘણુંબધું આપ્યુ અને આપણે પર્યાવરણ માટે શું કર્યું? 

#WorldEnvironmentDay 


tps://t.co/SoZMOprQk4

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s