આજના સીટી ભાસ્કર  @Divya_Bhaskar માં વાંચો મારો ફુડ રીવ્યુ 👇 @Zomato 

http://tinyurl.com/ydaf4nge

Advertisements

2 thoughts on “કર્મ કાફે 

JAYESH SONI ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s