લગા સકો તો બાગ લગાઓ ,

આગ લગાના છોડ દો .

જલા સકો તો દિયા જલાઓ ,

દિલ જલાના છોડ દો .

પિલા સકો તો દૂધ પિલાઓ ,

વિષ પિલાના છોડ દો .

બિછા સકો તો ફુલ બિછાઓ ,

શુળ બિછાના છોડ દો .

સ્ત્રોત: ફોર્વર્ડેડ ઈમેલ

One thought on “સુવિચાર

 1. આદરણીયશ્રી. રૂપેનભાઈ

  આપે સુવિચાર દ્વારા માનવ સમુદાયને ઘણું બધુ કહી દીધુ સાહેબ

  માનવ જાત માત્ર આટલુ સમજે તો કોઈ સમસ્યા આ દુનિયામાં ન રહે

  આવા સુવિચારોનો ખજાનો આપ ” ગુજરાત ગૌરવ ગાથા ” પર મુકશો એવી

  મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

  ઈચ્છા રાખુ કે આપ મારી વિનંતિ સ્વીકારશો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s