મા અંબાની ૫૧ શક્તિપીઠ


મા અંબાની ૫૧ શકિતપીઠ વિવિધ સ્થળે વિવિધ નામે આવેલ છે તે નામની જાણકારી અહિયાં આપ સૌના માટે મુકવામાં આવી છે .

 1. વારાણસી
 2. પ્રભાસ
 3. ઉજ્જેની
 4. યશોર 
 5. રામગીરી
 6. અંબાજી
 7. પ્રયાગ
 8. કાલીપીઠ
 9. પશુપતિનાથ
 10. શ્રીશૈલ
 11. બહુલા
 12. અમરનાથ
 13. કુરુક્ષેત્ર
 14. શ્રીપર્વત
 15. ત્રિપુરા
 16. જ્વાલામુખી
 17. કાંચીપુરમ
 18. મગધ
 19. માનસ
 20. વક્રેશ્વર
 21. ચહલ
 22. વૈધનાથ
 23. ગોદાવરી
 24. કિરીટ
 25. જલંધર
 26. મિથિલા
 27. યુગાદયા
 28. લંકા
 29. ક્ન્યાશ્રમ
 30. ગંડક ચંડી
 31. કાલમાધવ
 32. વૃંદાવન
 33. કામાખ્યા
 34. શંર્કરા
 35. સોણદેશ
 36. ઉત્કલ વિરાજ
 37. નંદિપુર
 38. વિરાટ
 39. સુગંધા
 40. જયંતિ
 41. જનસ્થલ
 42. મણિબંધ
 43. હિગુલા
 44. વિભાષ
 45. નલહાટી
 46. ત્રિસ્ત્રોતા
 47. શુચિ
 48. અષ્ટ હાસ્ય
 49. પંચસાગર
 50. રત્નાવલી
 51. કરતોયાતટ 

સ્ત્રોત } શ્રી માતાજીની સ્તુતિ