સ્ત્રોત } ગુગલ આજની તિથી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર . આજથી વર્ષો પહેલા ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ના રોજ આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીનો જન્મ વિજાપુરમાં થયો હતો . ચિનુ મોદી ” ઇર્શાદ ” ના ઉપનામથી ઓળખાય છે .આજના દિવસે આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીને સત્ સત્ વંદન .

 

2 thoughts on “આજની સાહિત્યકાર તિથી

  1. શ્રી. રૂપેનભાઈ

    વાહ…ભાઈ ……વાહ………!

    કયાંથી શોધી લાવો છો સાહેબ. ………..!

    સાહેબ ગજબનું કાર્ય આપ કરી રહ્યા છો.

    આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીને સત્ સત્ વંદન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s