આજની સાહિત્યકાર તિથી

સામાન્ય

સ્ત્રોત } ગુગલ આજની તિથી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર . આજથી વર્ષો પહેલા ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ના રોજ આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીનો જન્મ વિજાપુરમાં થયો હતો . ચિનુ મોદી ” ઇર્શાદ ” ના ઉપનામથી ઓળખાય છે .આજના દિવસે આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીને સત્ સત્ વંદન .

 

Advertisements

2 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s