આજની સાહિત્યકાર તિથી

Standard

સ્ત્રોત } ગુગલ આજની તિથી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર . આજથી વર્ષો પહેલા ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ના રોજ આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીનો જન્મ વિજાપુરમાં થયો હતો . ચિનુ મોદી ” ઇર્શાદ ” ના ઉપનામથી ઓળખાય છે .આજના દિવસે આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીને સત્ સત્ વંદન .

 

Advertisements

2 responses »

 1. શ્રી. રૂપેનભાઈ

  વાહ…ભાઈ ……વાહ………!

  કયાંથી શોધી લાવો છો સાહેબ. ………..!

  સાહેબ ગજબનું કાર્ય આપ કરી રહ્યા છો.

  આદરણીય શ્રી ચિનુ મોદીને સત્ સત્ વંદન

 2. i am 19 year old boy
  i have not full information about shree chinubhai modi
  but in my gujarati text book i hade heard some good poems from “irshad”
  there is very nice all are……
  thank fore this blog…i like it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s