ફોટો સ્ત્રોત } ગુગલ ૨૭ સપ્ટેમ્બર વિશ્વભરમાં વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે .  UNWTO દર વર્ષે  વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ ૨૭મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવે છે . સૌ પ્રથમવાર વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૦માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો .

ફોટો સ્ત્રોત } ગુગલ વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ માટે ૨૭ સપ્ટેમ્બર તારીખ યોગ્ય છે કારણ કે તે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં ઉચ્ચ પ્રવાસન ઋતુ પૂર્ણ થવાને  અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં માં પ્રવાસન ઋતુમાં શરૂઆતમાં આવે છે . દર વર્ષે આ દિવસ અલગ અલગ થીમ પર ઉજવવામાં આવે છે .

 

 

 

વિશ્વ પ્રવાસન દિવસની ૧૯૮૦થી ૨૦૧૦ સુધીની થીમ વિશે જાણવા માટે ક્લિક કરો

વિશ્વ પ્રવાસન દિવસની વધુ જાણકારી માટે World Tourism Organization UNWTO વેબસાઈટ પર મુલાકાત લો .

One thought on “વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s