આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ પર બારકોડ જોઈએ છીએ . આપણે ત્યાં પ્રોડક્ટ પર બારકોડ ડિઝાઈન એક સમાન જોવા મળે છે પણ અહિંયા કેટલાંક અવનવા બારકોડની ક્રિએટિવ ડીઝાઈન જોવા જેવી છે . કેટલાક ક્રિએટિવ ડિઝાઈનરોએ પોતાની ક્રિએટીવીટી બારકોડ ડીઝાઈનમાં વાપરી છે .
બારકોડની વધુ ક્રિએટિવ ડિઝાઈન જોવા માટે ક્લિક કરો .

બારકોડનો ઇતિહાસ અને વધુ જાણકારી માટે વીકીપીડીયા પર ક્લિક કરો .

6 thoughts on “બારકોડ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s