શાળામાં ઘર પ્રવેશવું જોઈએ અને ઘરમાં શાળા પ્રવેશવી જોઈએ . ઘર અને શાળા સાથે મળીને જવાબદારી ઉપાડશે તો બાળકમાં જરૂરી મૂલ્યોનું સાહિજકતાથી સિંચન થશે જ .

Advertisements

3 thoughts on “સુવિચાર – વિનોબા ભાવે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s