પહેલ , તે તેવો ગુણ છે કે જે ધરાવનાર ઉપર દુનિયા ધન અને સન્માનનો વરસાદ વરસાવે છે . ટૂંકમાં પહેલ તે તેવું કાર્ય છે જે સાચું અને સારું હોય છે જે માટે તેને કહેવું જ પડતું નથી .

પહેલ તે , તકના મહાન દ્વારને ખોલવા માટેનો પાસવર્ડ  છે .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s