તમે માની લીધેલા વિચારો દ્વારા તમે ઋણાત્મક પણ બની શકો છો , તમે સુંદર વિચારો દ્વારા રચનાત્મક પણ બની શકો છો .

તમે પ્રકાશ દ્વારા અંધકાર પણ દુર કરી શકો છો , તમે સ્વયં ઉર્જા દ્વારા શીતળતા દૂર કરી શકો છો .

તેથી હંમેશા સારુ વિચારો ખરાબ આપમેળે દૂર થઇ જશે .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s