સપ્તકોટિમહામંત્રાશિચત્તવિભ્રમશકારકા:|

એક એવ મહામંત્રો ગુરુરિત્યક્ષરધ્વયમ્ ||

આ લોકમાં સાત કરોડ મહામંત્રો વિદ્યમાન છે . તે બધા જ ચિત્તને ભ્રમિત કરનાર છે . ” ગુરુ ” એ બે અક્ષરનો મંત્ર જ એક માત્ર મહામંત્ર છે .

Advertisements

2 thoughts on “સુભાષિત

  1. રૂપેનભાઈ, એ હકીકત છે અને જે અંગેની પોસ્ટ થોડા દિવસમાં જ અમે મૂકવાના છે કે આશાત્ર, આ ભણતર, વિદ્યા એ શું ઈશ્વરને મેળવવાં જરૂરી છે?

    સરસ વાત ટૂંકમાં આપે કહી…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s