સુવિચાર

સામાન્ય

જીવ ઈશ્વરના ઘરમાં રહે છે તો તેની ચિંતા ઈશ્વર જ કરે છે અને તે સુખી જ રહે છે પરંતુ મનુષ્યો અહંના ઘરમાં રહે છે માટે દુઃખી થાય છે .તેઓ ઈશ્વરના ગુલામ નથી થતા પણ મનના ગુલામ થઇ જાય છે માટે તેઓ દુઃખી થઇ જાય છે .

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

One response »

  1. રૂપેનભાઈ,

    વાત સાચી છે પણ હકીકત કે ઈશ્વરનાં ઘરમાં રહેવા તેનું નામ સમરણ સતત જરૂરી છે સમય મળ્યે , કામ કરતાં તેને ભૂલવો ના જોઈએ, બાકી આ મન એ એવું છે કે તે સુખી દુઃખી પળમાં કરી દે છે… માટે જ મન કરતાં આતમના અવાજને વધુ સાંભળવો જે મનથી ઘણો નજીક છે…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s