૭ -સંન્યાસઆશ્રમીએ એકાંત અને શાંત પ્રદેશમાં જઈ , સુખકર આસને સ્થિર બેસી , ડોક ,માથું અને શરીરને સીધા રાખીને કર્મેન્દ્રિયો તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો અને પોતાના સદગુરુને મનથી પ્રણામ કરવા .

૮ – અને પોતાના હ્રદય કમળને , રાગદ્વેષ રહિત તથા વિશુદ્ધ કરો , એ હ્રદયની મધ્યમાં , નિર્મળ , શોક રહિત , અચિન્ત્ય , અવ્યક્ત , અનંત , શિવ સ્વરૂપ પ્રશાંત ,અમૃત અને બહ્ર્મયોનિ અર્થાત જગતનાં જન્મ , સ્થિતિ અને લયના કારણ રૂપ

૯ – એ બ્રહ્મ , આદિ મધ્ય અને અંત રહિત છે ; એ વિભુ અર્થાત વ્યાપક છે . સ્વયમ પ્રકાશિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે , જેનો ઉમિયાજી અર્થાત બ્રહ્મ વિદ્યા સહાયક છે . એવા પરમ ઈશ્વરનાય ઈશ્વર . જે પ્રશાંત ત્રિનેત્ર તેમજ નીલકંઠ મહાદેવ છે ; જે ભૂતમાત્રના નાથ છે , તેને મુનિઓ ધ્યાન ધ્વારાએ પ્રાપ્ત કરે છે . એ સદાશિવ સમસ્તના સાક્ષી છે અને અવિદ્યારૂપી તમસથી પાર રહેલા છે .

૧૦ – તે બ્રહ્મ જ પોતે બ્રહ્મા છે . એ જ શિવ છે , એ જ ઇન્દ્ર છે , એ જ અક્ષર છે , એ જ વિષ્ણુ છે , એ જ પ્રાણ છે , એ જ કાળ રૂપ , અગ્નિ રૂપ તેમજ ચન્દ્રમા પણ એ જ છે .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s