અજ્ઞ: સુખમારાધ્ય: સુખતરમારાધ્યતે વિશેષજ્ઞ: |

જ્ઞાનલવદુર્વીદગ્ધમ્ બ્રહ્માપિ ત્મ નરં રંજયતિ ||

અજ્ઞાનીને જલ્દી ખુશ કરી શકાય છે , અતિ અજ્ઞાનીને જલ્દી ખુશ કરી શકાય . પરંતુ જે થોડા જ્ઞાનથી દાઝેલો છે તેને બ્રહ્મા પણ ખુશ કરી શકે તેમ નથી .


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertisements

3 thoughts on “સુભાષિત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s