સુભાષિત – ચક્ષુપનષિદ

Standard

આદિ દેવ ! નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ ભાસ્કર |

દિવાકર ! નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોડસ્તુતે ||


હે આદિ દેવ સુર્ય નારાયણ , તમને હું પ્રણામ કરું છું . પ્રકાશ આપનાર હે ભાસ્કર તમે પ્રસન્ન થાઓ . હે દિવાકર દેવ , હું તમને નમન કરું છું . હે તેજવાળા દેવ ! હું તમને નમન કરું છું .

( ચક્ષુપનષિદ )

Advertisements

5 responses »

 1. શ્રી. રૂપેનભાઈ

  સરસ, ખુબજ સરસ

  ” ભગવાન સૂર્યનારાયણને બે બાળકો છે,

  દીકરાનું નામ પ્રકાશ અને દીકરીનું નામ રોશની છે.”

  આપ સરસ બોધ વાર્ત તેમજ ધર્મનું જ્ઞાન સમાજ્ને

  પિરસો છો તે બદલ અમો આપના આભારી છીએ.

 2. શ્રી રૂપેનભાઈ
  નમસ્કાર
  સરસ ધાર્મિક માહિતી પીરસતા રહો છો
  આપણી સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાને ઉજાગર કરતા રહો તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s