૧૬ માર્ચ ૧૮૭૭ – કવિ ન્હાનાલાલ નો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો .

૧૬ માર્ચ ૧૯૧૬ – યુ એસ અને કેનેડા વચ્ચે માઇગ્રેટરી બર્ડ કરાર કરાયો .

૧૬ માર્ચ ૧૯૪૧ – નેશનલ ગેલેરી ઓફ આર્ટ વોશિંગ્ટન ડી સી માં શરુ થઇ .

૧૬ માર્ચ ૧૯૫૨ – સીલાઓસ્લામાં ૧૮૭૦ મિ .મી વરસાદનો વિશ્વ રેકોર્ડ થયો .

૧૬ માર્ચ ૧૯૫૯ – ઈરાક ને યુ એસ એસ આર વચ્ચે ટેક્નીકલ કરાર થયો .

૧૬ માર્ચ ૧૯૬૨ – Titan 2 rocket યુ એસ માં લોંચ થયું .

૧૬ માર્ચ ૧૯૯૫ – ડાઉ જોન્સમાં ૪૦૬૯ પોઈન્ટનો રેકોર્ડ નોંધાયો .

૧૬ માર્ચ ૨૦૦૦ – હિરોશીમાપર બોંબ નાખનાર થોમસ ફેરબીનું અવસાન થયું છે .

One thought on “૧૬ માર્ચનો ઇતિહાસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s