મિત્રો આપ ઈ બુક વાંચવાના શોખીન હોવ તો માર્ટવ્યૂ રિડર આપના માટે લાવી છે ઘણી ઉપયોગી સગવડ . આ માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ કરી આપના ઈ બુક વાંચવાનો અંદાજ બદલાઈ જશે . આ માર્ટવ્યૂ રિડરથી પીડીએફ ફાયલોને આપ આકર્ષક બુકની જેમ પાના ફેરવતા ફેરવતા વાંચવાનો આનંદ લઇ શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ ઝુમ કરી શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ હોરીઝોન્ટલકે વર્ટીકલ વ્યૂમાં જોઈ શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ થમ્બનેઈલની મદદથી બધા પેજ એકસાથે જોઈ શકશો .

માર્ટવ્યૂ રિડર સાઈટ પરથી ઈ બુક્સ પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો .

ફ્રી ઈ બુક માર્ટવ્યૂ પરથી ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો

માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ સાઈઝ 22.63 MB છે .

માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો


Advertisements

3 thoughts on “ફ્રી ઈ બુક રિડર -માર્ટવ્યૂ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s