ફ્રી ઈ બુક રિડર -માર્ટવ્યૂ

સામાન્ય

મિત્રો આપ ઈ બુક વાંચવાના શોખીન હોવ તો માર્ટવ્યૂ રિડર આપના માટે લાવી છે ઘણી ઉપયોગી સગવડ . આ માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ કરી આપના ઈ બુક વાંચવાનો અંદાજ બદલાઈ જશે . આ માર્ટવ્યૂ રિડરથી પીડીએફ ફાયલોને આપ આકર્ષક બુકની જેમ પાના ફેરવતા ફેરવતા વાંચવાનો આનંદ લઇ શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ ઝુમ કરી શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ હોરીઝોન્ટલકે વર્ટીકલ વ્યૂમાં જોઈ શકશો . માર્ટવ્યૂ રિડરમાં આપ થમ્બનેઈલની મદદથી બધા પેજ એકસાથે જોઈ શકશો .

માર્ટવ્યૂ રિડર સાઈટ પરથી ઈ બુક્સ પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો .

ફ્રી ઈ બુક માર્ટવ્યૂ પરથી ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો

માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ સાઈઝ 22.63 MB છે .

માર્ટવ્યૂ રિડર ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

3 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s