શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોત


શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોતના રચયિતા પરમ શિવભક્ત ગન્ધર્વરાજ પુષ્પદંત હતા . તેઓ રોજ શિવની આરાધના માટે પ્રાતઃકાળે જ એક રાજાના ઉપવનમાંથી સુંદર અને સુગંધિત પુષ્પો તોડી લાવતા . માળીઓએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા પણ ફુલ લઇ જનારનો પત્તો લાગતો ન હતો . છેવટે તેમને લાગ્યું કે ફુલ લઇ જનારનો પત્તો લાગતો ન હતો . છેવટે તેમને લાગ્યું કે ફુલ લઇ જનારો ઉપવનમાં આવતાં જ કોઈ વિશેષ શક્તિની કૃપાથી અદ્રશ્ય થઇ જાય છે . સમસ્યાના સમાધાન માટે સર્વ સમંતિથી નિર્ણય લીધો કે ઉપવનની ચારે તરફ શિવનિર્માલ્ય ફેલાવી દેવા , જેથી શિવનિર્માલ્ય ઓળંગતા જ ચોરની અદ્રશ્ય અન્તર્ધાનિક શક્તિ ક્ષીણ થઇ જશે .

ગંધર્વરાજને આ યોજનાની ખબર ન હતી . નિર્માલ્યનું ઉલ્લંઘન કરતાં માળીઓએ તેમને જોઈ લીધા . તેઓ તેમને પકડીને લઇ ગયા અને કારાવાસમાં નાખી દીધાં .

પુષ્પદંતને જયારે જાણ થઈ કે મેં શિવનિર્માલ્ય ઓળંગીને મહાન અપરાધ કર્યો છે ત્યારે એમણે ભગવાન આસુતોષને પ્રસન્ન કરવા શિવનો મહિમા વર્ણવતું સ્ત્રોત રચ્યું . આસુતોષ ભગવાન ભોળાનાથની ગતિ જ ન્યારી છે . ભક્તે સાચા હ્રદયથી પોકાર્યા હતા , યોગીઓની અખંડ સમાધિ , મુનીઓ અને ધ્યાની જ્ઞાનીઓની તપસ્યા પણ ઉપેક્ષા કરી દેનારા ભગવાન શંકર ભક્તના પોકાર પર દોડી આવ્યા . કારાગારમાં દિવ્ય પ્રકાશ છવાઈ ગયો . ગંધર્વરાજે જોયું કે ભગવાન શિવનાં મસ્તક પર ગંગા હસી કરે છે , કંઠ નીલો છે , ગૌર વર્ણ પર સર્પોની માળાઓ ઘણી જ સુંદર લાગી રહી છે , ગજની ખાલથી પ્રતિક્ષણ એમની સુંદરતા વધતી જાય છે . લોક લોકાન્તરની સમસ્ત સમ્પતિ એમનાં ચરણોમાં આળોટી રહી છે . ભગવાન શિવનાં સાક્ષાત્કારે એમની ભીષણ તપસ્યા ને સફળ કરી દીધી , એમનો અપરાધ દૂર થઇ ગયો . એમણે અનેક રીતે શિવની સ્તુતિ કરી ચરણધૂલિ મસ્તક પર ચઢાવી .

ભગવાન શંકરે ભક્તને અભયદાન આપ્યું . એનાં જન્મ જન્મનાં બંધન કપાઈ ગયા . બીજા દિવસે રાજાએ કારાગારમાં સ્વયં ઉપસ્થિત થઈને પુષ્પદંતનાં દર્શનથી પોતાના સૌભાગ્યની પ્રશંસા કરી . જેને ભગવાન શિવે પોતાના દિવ્ય દર્શનથી મુક્તિ આપી , એને બંધનમાં રાખવાનું સાહસ કોણ કરી શકે ? રાજાએ પોતાના અપરાધ માટે ક્ષમા માંગી .

ગંધર્વરાજ પુષ્પદંતની ગણના મહાન શિવભક્તોમાં થાય છે . એમણે પ્રભાસક્ષેત્રમાં   “પુષ્પદ્ન્તેશ્વર ” શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી . એમણે મહિમ્ન સ્ત્રોતના રૂપમાં જે સ્તુતિ જગતને આપી છે તેનાથી અસંખ્ય માનવીઓનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે . શિવમહિમ્ન સ્ત્રોતની સાથે સાથે અસંખ્ય માનવીઓનું કલ્યાણ થઇ રહ્યું છે . શિવમહિમ્ન સ્ત્રોતની સાથે સાથે પરમ ભક્તપ્રવર ગંધર્વરાજ પુષ્પદંતનું પણ નામ અમિટ અને અમર છે . પોતાની શિવઆરાધનાથી એમણે ભગવાન શિવનું સાનિધ્ય મેળવ્યું અને શિવગણોનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કર્યું . 

સ્તોત્ર } શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોતમ્ પાઠ