મિત્રો માણડૂકય ઉપનિષદ પછી હવે આપ સૌ માટે કૈવલ્ય ઉપનિષદ મુકી રહ્યો છું .

મિત્રો સમયાંતરે હું ઈશ , કેન , કઠ , પ્રશ્ન , મુણ્ડકો ઉપનિષદ પણ મુકીશ .

કૈવલ્ય ઉપનિષદનું મહત્વ વિશેષ કરી કલિયુગ માટેનું મનાય છે . કૈવલ્ય એટલે બ્રહ્મ , કૈવલ્ય એટલે મુક્તિનો આનંદ , કૈવલ્ય ઉપનિષદ એટલે સુખ , શાંતિ અને આનંદનાં મંડાણ , તે આ ઉપનિષદ જેનાથી બ્રહ્મના વિચારોનાં સ્કુરણ થાય તે કૈવલ્ય ઉપનિષદ .

શાંતિ મંત્ર

ॐ સહ નાવવતુ સહ નૌ ભુનક્તુ |

સહ વીર્ય કરવાવહૈ |

તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ | મા વિદ્વીષાવહૈ ||

ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ||

૧ – આશ્વલાયન મુનિ પોતે પ્રાપ્ત કરેલ દિવ્ય શક્તિ ધ્વારા અગ્નિ , વાયુ , વરુણ , ઇન્દ્ર અને પ્રજા પતિના લોકની ઉપરના બ્રહ્મલોકમાં પહોંચીને પરમેષ્ટિ બ્રહ્માજીને શરણે આવીને વિધિ પૂર્વક પ્રણામ કરીને બોલ્યા .

૨ – હે ભગવાન ! જે અતિશ્રેષ્ઠ , તેમજ અતિ ગૂઢ છે અને જે સંતો ધ્વારાએ સેવિત છે . તે બ્રહ્મ વિદ્યા મને આપ ભણાવો ; જેનાથી અથવા જેમ વિદ્વાન થોડા સમયમાં જ પોતાના સર્વ પાપોને ત્યાગીને પરાત્પર માયાથી રહિત એવા પરબ્રહ્મ પુરુષને પામે છે .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s