આજે મહા વદ ચોથ છે . આજના દિવસને ગણેશ ચોથ પણ કહેવાય છે . આજના ગણેશ ચોથના શુભ દિવસે માણીએ સંતાન ગણપતિ સ્ત્રોતમ .

 

નમોસ્તુ ગણનાથાય સિદ્ધિબુદ્ધિયુતાય ચ |

સર્વ પ્રદાય દેવાય પુત્રવૃદ્ધિ પ્રદાય ચ ||

ગુરુદાય ગુરવે ગોપ્ત્રે ગુહ્યાસિતાય તે |

ગોપ્યાય ગોપિતાશેષભુવનાય ચિદાત્મને ||

વિશ્વમૂલાય ભવ્યાય વિશ્વસુષ્ટિકરાય તે |

નમો નમ તે સત્યાય સત્યપૂર્ણાય શુણીડને ||

એકદન્તાય શુદ્ધાય સુમુખાય નમો નમઃ |

પ્રપન્નજનપાલાય પ્રણતાર્તી વિનાશિને ||

શરણ ભવ દેવેશ સંતતિ સુદઢાં કુરુ |

ભવિષ્યન્તિ ચ યે પુત્રા મત્કુલે ગણનાયક ||

તે સર્વે તવ પુજાર્થ નિરતા: સ્યુર્વરો મત: |

પુત્રદામિદં સ્ત્રોતમ સર્વસિદ્ધિ પ્રદાયકમ્ ||

Advertisements

One thought on “સંતાન ગણપતિ સ્ત્રોતમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s