સંતાન ગણપતિ સ્ત્રોતમ

સામાન્ય

આજે મહા વદ ચોથ છે . આજના દિવસને ગણેશ ચોથ પણ કહેવાય છે . આજના ગણેશ ચોથના શુભ દિવસે માણીએ સંતાન ગણપતિ સ્ત્રોતમ .

 

નમોસ્તુ ગણનાથાય સિદ્ધિબુદ્ધિયુતાય ચ |

સર્વ પ્રદાય દેવાય પુત્રવૃદ્ધિ પ્રદાય ચ ||

ગુરુદાય ગુરવે ગોપ્ત્રે ગુહ્યાસિતાય તે |

ગોપ્યાય ગોપિતાશેષભુવનાય ચિદાત્મને ||

વિશ્વમૂલાય ભવ્યાય વિશ્વસુષ્ટિકરાય તે |

નમો નમ તે સત્યાય સત્યપૂર્ણાય શુણીડને ||

એકદન્તાય શુદ્ધાય સુમુખાય નમો નમઃ |

પ્રપન્નજનપાલાય પ્રણતાર્તી વિનાશિને ||

શરણ ભવ દેવેશ સંતતિ સુદઢાં કુરુ |

ભવિષ્યન્તિ ચ યે પુત્રા મત્કુલે ગણનાયક ||

તે સર્વે તવ પુજાર્થ નિરતા: સ્યુર્વરો મત: |

પુત્રદામિદં સ્ત્રોતમ સર્વસિદ્ધિ પ્રદાયકમ્ ||

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s