ચાણક્યનીતિ – નવમો અધ્યાય

સામાન્ય

નવમો અધ્યાય

૧૧ – મૂર્ખ લોકોની સવાર જુગારમાં , બપોર સ્ત્રીઓના સંગમાં અને રાત્રી ચોરી જેવા ખરાબ કામમાં વેડફાય છે .

૧૨ – પોતાના હાથે ગૂંથેલી માળા , પોતાના હાથથી ઘસેલું ચંદન અને પોતાના હાથે લખેલી સ્તુતિ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાથી મનુષ્યને સ્વર્ગ મળે છે .

૧૩ – શેરડી ,તલ , મૂર્ખ , નાનો માણસ , સ્ત્રી , સોનું , ભૂમિ , ચંદન ,પાન અને દહીં જેમ વધુ ઘસશો કે પીસશો તેટલા તેમના ગુણ વધશે .

૧૪ – ગરીબ અવસ્થામાં મનુષ્ય ધીરજનો ગુણ કેળવે તો તે ફરીથી પ્રગતિ સાધી શકે છે . સાદા કપડા પણ સ્વચ્છ હોય તે શોભે છે . ભોજન તાજું અને ગરમ હોય તો તે પૌષ્ટિક ન હોય તો પણ ભાવે . સુશીલ મનુષ્ય કદરૂપો હોવા છતાં પણ સૌને ગમે છે .


Advertisements

9 responses »

    • હિમ્નાશુભાઈ સાચી વાત છે . જો આપણે ચાણક્યનીતિ , વિદુરનીતિ જીવનમાં અપનાવીએ તો ઘણો ફાયદો થાય તેમ છે . બિઝનેશ સ્કુલમાં ભણાવવામાં આવે છે તેમાંથી થોડું ઘણું ચાણક્યનીતિમાંથી જાણવા મળે છે .

  1. ઘણુંજ સરસ, શું મને તમો એક થી નવ આધ્યાય મેલ કરી શકશો.

    ચાણક્ય નીતિ નું કોઈ પુસ્તક ધ્યાન માં હોય તો જણાવશો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s