પ્રાતઃકાલ મંત્રોચ્ચાર

સામાન્ય

પ્રાતઃ સ્મરામિહ્રદિ સંસ્ફુરદાત્મતત્વં

સચ્ચિત્સુખં પરમહંસગતિમ તુરીયમ્ |

યત્સ્વપ્નજાગર સુષુપ્તિમવૈતિ નિત્યમ

તદ્ બ્રહ્મ નિષ્કલમહં ન ચ ભૂતસડગ: ||

પ્રાત:કાલે મારા હ્રદયમાં સ્ફૂરિત થતા સચ્ચીદાનંદરૂપ પરમહંસની ગતિ જેવા મોક્ષસ્વરૂપ આત્મતત્વનું હું સ્મરણ કરું છું . જે તત્વ સ્વપ્ન , જાગૃતિ અને સુષુપ્તિ અવસ્થાને સર્વદા જાણે છે , હું પંચમહાભૂતોનો સમુહ નથી પરંતુ તે જ નિર્વિકાર બ્રહ્મરૂપ છું .

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

5 responses »

  1. શ્રી.રૂપેનભાઈ

    ખુબજ સરસ વર્ણન કરેલ છે, ભાઈ

    પ્રાત:કાલે મારા હ્રદયમાં સ્ફૂરિત થતા સચ્ચીદાનંદરૂપ પરમહંસની ગતિ જેવા મોક્ષસ્વરૂપ આત્મતત્વનું હું સ્મરણ કરું છું .

    અતિ સુંદર

    કિશોરભાઈ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s