હું એને શું આપું ? બોધકથા

Standard

એક મહાત્માજીને  કોઈ ગાળો દઈ રહ્યું હતું . એ શાંતિથી સાંભળતા હતા . લોકોએ પૂછ્યું મહાત્માજી , આપ તો શાંતિથી ગાળો સાંભળી રહ્યા છો , એને કેમ કંઈ કહેતા નથી ?

મહાત્માજીએ કહ્યું , ભાઈ એની પાસે જે હોય તે જ એ આપે ને ? મારી પાસે ગાળો તો નથી જ , બોલો , હું એને શું આપું ?

બીજાઓના વ્યવહારની અસરમાં આવ્યા વગર બુદ્ધિમાન વ્યક્તિએ પોતાપણું જાળવીને કાર્ય કરતાં રહેવું જોઈએ .

{ દ્રષ્ટાંત પ્રબોધ – જગદગુરૂ શંકરાચાર્ય સ્વામી શ્રી સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ }

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

6 responses »

    • મનસુખભાઈ આપની મુલાકાત અને પ્રતિભાવ બદલ આભાર . વધુ મુલાકાત અને પ્રતિભાવ આપતા રહેજો .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s