કન્વિનિયન્ટ એકશન ~ ગુજરાત રીસ્પ્નોસ ટુ ચેલેન્જીસ ઓફ કલાઈમેટ ચેન્જ નામનું માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના  પુસ્તકનું વિમોચન તા – ૨૧- ૧૨ -૨૦૧૦ ના દિવસે ટાગોર હોલ , અમદાવાદમાં થવાનું છે .

આ પુસ્તક વિમોચન પ્રસંગે ઘણા મહાનુભાવો આવવાના છે . પુસ્તક વિમોચન પ્રસંગના અધ્યક્ષ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામ છે અને અતિથી વિશેષ તરીકે ડૉ . આર .કે .પચૌરી છે .

આ પુસ્તક ૨૩૬ પાનાનું છે . આ પુસ્તકના પ્રકાશક મેકમિલન પબ્લિશર્સ ઈન્ડિયા છે . આ પુસ્તકની કિમંત રૂ . ૪૯૫ રાખવામાં આવી છે . આ પુસ્તક અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલું છે અને તેના લેખક માનનીય મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈમોદી છે .

ભારતમાં આવા વિષય પર પુસ્તક લખનાર રાજકારણીઓમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રથમ હશે . આ પુસ્તક પર તેઓ ઘણા વખતથી કામ કરી રહ્યા હતા તેવું તેમની વેબ સાઈટ પરથી જાણવા મળ્યું છે .

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો


One thought on “કન્વિનિયન્ટ એકશન ~ ગુજરાટ્સ રીસ્પ્નોસ ટુ ચેલેન્જીસ ઓફ કલાઈમેટ ચેન્જ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s