અવ્યાયામદિવાસ્વપ્ન્નક્ષ્લેષ્મલાહારસેવિન: |

મધુરાન્નરસપ્રાયૈ: સ્નેહાન્મેદો વિવર્ધતે ||

( ભાવપ્રકાશ )


વ્યાયામ નહિ કરવાથી, દિવસે સૂવાથી, કફ પેદા કરનાર આહારનું સેવન કરવાથી , મધુર પદાર્થો ખાવાથી, મધુર રસ પર પ્રીતિ કરવાથી અને ઘી વગેરે ચીકણા પદાર્થ વધારે ખવાથી મેદની વૃદ્ધિ થાય છે .

 

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

One thought on “સુભાષિત – મેદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s