નરી પાગલતા – બોધકથા

Standard

બે પાગલો હોડીમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા . અચાનક હોડીમાં એક જગ્યાએ કાણું પડ્યું અને તેમાંથી પાણી હોડીની અંદર દાખલ થવા લાગ્યું .આ જોઇને એક પાગલે બીજા પાગલને કહ્યું ,

” દોસ્ત  ! આ હોડીમાં તો કાણું પડ્યું …”

” અલ્યા ! એમાં ચિંતા શું કરે છે ? બીજું કાણું પાડી દે ! … એક કાણામાંથી પાણી અંદર આવશે અને બીજામાંથી પાણી બહાર નીકળી જશે !” બીજા પાગલે જવાબ આપ્યો .

સુખી થવા માટે સુખની સામગ્રીઓના ખડકલા વધારનારની હાલત આ પાગલો જેવી છે . એમના પ્રયત્નો એમને સુખી બનાવવાના તો નથી જ , પણ પોતાને ભયંકર દુઃખોની ગર્તામાં ફેંકી દેવાના છે … પણ આ વાત તેઓને કોણ સમજાવે ? અરે ! આપણો ખુદનો પણ આવો અનુભવ હોવા છતાં આપણે તેમાંથી બોધપાઠ લેવા તૈયાર નથી . સંતાપ પેદા કરે તેવી સામગ્રીઓ પાછળ દોડીએ છીએ અને પાછા સંતાપ માટે ફરિયાદો કરીએ છીએ !

 

(શ્રીમદ રાજચંદ્ર – જીવન સુધા)

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

2 responses »

  1. સાવ સાચી વાત છે. વધારે સુખી એ નથી જેની પાસે ખુબ વધારે છે, પણ એ છે કે જેની જરૂરિયાતો ઓછી છે. સુખ સુવર્ણ થી નહિ શાંતિથી મળે છે.

  2. સુખ ની વ્યાખ્યા બે કાનની વચ્ચે..આપેલી હોય છે પરંતુ આપણા સુખની વ્યાખ્યા ભોવ્તિક સુખોજ હોઈ તો એની શોધનો અંતજ નથી ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s