પી ડી એફ ફાયલ ને ઈમેજમાં કન્વર્ટ કરવાની લીંક

Standard

આપ પીડીએફ ફાયલને જો ઈમેજમાં કન્વર્ટ કરવા માંગતા હોય તો આપ  123 PDF to Image – free PDF to image converter સોફ્ટવેર નો ઉપયોગ કરી શકો છો .

આ સોફ્ટવેરની મદદથી આપ  PDF ફાયલ ને  BMP, JPEG, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, EPS, TIFF માં કન્વર્ટ કરી શકો છો .
Free PDF to Image Converter

પી ડી એફ ફાયલ ને ઈમેજમાં કન્વર્ટ કરવાના સોફટવેર માટે અહી ક્લિક કરો

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

2 responses »

  1. પી.ડી એફ કન્વર્ટની લીંક આપવાબદલ આપનો ખૂબ આભાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s