યાદશક્તિ પર અસર કરતા પરિબળો

સામાન્ય
  1. આત્મવિશ્વાસ

  2. તીવ્ર ઈચ્છા

  3. શારીરિક તંદુરસ્તી

  4. માનસિક તંદુરસ્તી

  5. બુદ્ધિમત્તા આંક

  6. માહિતીના  પ્રકાર

  7. યાદ રાખવાની પદ્ધતિ

  8. જીવનનું ધ્યેય

  9. સામાજિક વાતાવરણ

  10. માન્યતાઓ

Advertisements

3 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s