ઈ.સ .૧૯૪૦

  • લંડન પર જર્મનવાસીઓએ ૫૭ રાત્ર સુધી બોમ્બ ફેંક્યા હતા.
  • વિન્સ્ટન ચર્ચિલ ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રધાન મંત્રી બન્યા .
  • જનરલ ડાયરની સરદાર ઉધમસિંહે લંડનમાં હત્યા કરી .
  • મેક્સિકોમાં ટ્રોટ્રસ્કીની હત્યા થઈ .
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s