નોલેજ બેંક

સામાન્ય
  1. શ્રીલંકા દેશની સરહદ પડોશી દેશ હોવા છતાં ભારતને અડતી નથી .
  2. પૃથ્વી ની વય લગભગ ૨૫૦ કરોડ વર્ષ અંદાજ છે .
  3. ગુજરાતમાં નેઋત્ય મોસમી પવન વરસાદ આપે છે .
  4. ગંગા સાગર બંગાળની ખાડી માં આવેલું છે .
  5. અંજારમાં જેસલ તોરલ ની સમાધિ આવેલી છે .
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s