1. શ્રીલંકા દેશની સરહદ પડોશી દેશ હોવા છતાં ભારતને અડતી નથી .
  2. પૃથ્વી ની વય લગભગ ૨૫૦ કરોડ વર્ષ અંદાજ છે .
  3. ગુજરાતમાં નેઋત્ય મોસમી પવન વરસાદ આપે છે .
  4. ગંગા સાગર બંગાળની ખાડી માં આવેલું છે .
  5. અંજારમાં જેસલ તોરલ ની સમાધિ આવેલી છે .
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s