આઠમો અધ્યાય

તેલ લગાવ્યા પછી , ચિતાનો ધુમાડો લાગ્યા પછી , સ્ત્રી સાથે સંભોગ કર્યા પછી અને વાળ કપાવ્યા પછી જ્યાં સુધી મનુષ્ય સ્નાન ન કરે ત્યાં સુધી તે ચંડાલ ગણાય છે .

કબજીયાતમાં પાણી ઔષધ છે . નબળાઈમાં પાણી બળ આપે છે . ભોજન સમયે પાણી અમૃત છે અને ભોજન પછી પાણી ઝેર સમાન છે .

જે જ્ઞાન નો ઉપયોગ ના થાય તે નષ્ટથાય છે . અજ્ઞાનથી મનુષ્યનો નાશ થાય છે . સેનાપતિ વિનાની સેના અને પતિ વિનાની સ્ત્રીનો નાશ થાય છે .

વૃધ્ધાવસ્થામાં ત્રણ બાબતો મૃત્યુ બરાબર છે . પત્નીનું મોત , સંપત્તિ ભાઈઓના પાસે જતી રહે અને ભોજન માટે પરાધીન .

૧૦ જેમ અગ્નિહોત્ર જેવા કાર્ય વિના વેદોનો અભ્યાસ વ્યર્થ છે અને દાન વગર યજ્ઞ શુભ થતા નથી . તે રીતે શ્રધ્ધા અને ભક્તિ વગર કોઈ કાર્યમાં સફળતા નથી મળતી .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s