સોને કી છડી રૂપે કી મશાલ

જરિયાન જામાવાળી ચાચરના ચોકવાળી

ચુંવાળના ગોખવાળી

આરાસુરના ગબ્બરના ગોખવાળી

પાવાગઢના પહાડવાળી પતઈ રાજાની પત પૂરનાર

માર્કડ મુનિની પુજેલી સુરથ વૈશ્યની સંભાળ લેનારી

સપ્તદ્વીપની સપ્ત ચંડિકા નવખંડ નારાયણી નવદુર્ગા

અંબા ઈશ્ વરી ભોળીભવાની તેત્રીસ કોટી દેવતાની દેવી

યોગીઓની યોગમાતા ચૌદ ભુવનની ભુવનેશ્વરી

શ્રી અંબાજી માતાને ઘણી ખમ્મા ઘણી ખમ્મા ……….

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s