શ્રી દુર્ગા અષ્ટત્તરશત નામસ્તોત્રના નામ

Standard
 1. ॐ સતી
  
 2. સાધ્વી
  
 3. ભવપ્રીતા
  
 4. ભવાની 
 5. ભવમોચની 
 6. આર્યા
 7. દુર્ગા
  
 8. જયા
 9. આદ્યા
  
 10. ત્રિનેત્રા
 11. શૂલધારિણી
  
 12. પિનાકધારિણી
  
 13. ચિત્રા
  
 14. ચંડઘંટા
  
 15. મહાતપા
 16. મન 
 17. બુદ્ધિ 
 18. અહંકાર 
 19. ચિત્તરૂપા 
 20. ચિતા 
 21. ચિતિ
 22. સર્વમંત્રમયી 
 23. સત્તા 
 24. સત્યાનંદસ્વરૂપા 
 25. અનંતા
 26. ભાવિની
 27. ભાવ્યા
 28. ભવ્યા
 29. અભવ્યા
 30. સદાગતિ
 31. શાંભવી
 32. દેવમાતા
 33. ચિંતા
 34. રત્નપ્રિયા
 35. સર્વવિદ્યા
 36. દક્ષકન્યા
 37. દક્ષયજ્ઞવિનાશિની
 38. અર્પણા
 39. અનેકવર્ણા
 40. પાટલા
 41. પાટલાવતી
 42. પટ્ટામ્બરપરિધાના
 43. કલમંજીરરંજિની
 44. અમેયવિક્રમા
 45. ક્રૂરા
 46. સુંદરી
 47. સુરસુંદરી
 48. વનદુર્ગા
 49. માતંગી
 50. મતંગમુનિપૂજિતા
 51. બ્રામી
 52. મહેશ્વરી
 53. ઐન્દ્રી
 54. કૌમારી
 55. વૈષ્ણવી
 56. ચામુંડા
 57. વારાહી
 58. લક્ષ્મી
 59. પુરુષાકૃતિ
 60. વિમલા
 61. ઉત્કર્ષીણી
 62. જ્ઞાના
 63. ક્રિયા
 64. નિત્યા
 65. બુદ્ધિદા
 66. બહુલા
 67. બહુલપ્રેમા
 68. સર્વવાહનવાહના
 69. નિશુંભશુંભહનની
 70. મહિષાસુરમર્દની
 71. મધુકૈટભહંત્રી
 72. ચંડમુંડવિનાશિની
 73. સર્વાસુરવિનાશા
 74. સર્વદાનવઘાતિની
 75. સર્વશાસ્ત્રમયી
 76. સત્યા
 77. સર્વાસ્ત્રધારિણી
 78. અનેકશસ્ત્રહસ્તા
 79. અનેકાસ્ત્રધારિણી\
 80. કુમારી
 81. એકકન્યા
 82. કૈશોરિ
 83. યુવતી
 84. યતિ
 85. અપ્રૌઢા
 86. પ્રૌઢા
 87. વૃદ્ધમાતા
 88. બલપ્રદા
 89. મહોદરી
 90. મુકતકેશી
 91. ઘોરરૂપા
 92. મહાબલા
 93. અગ્નિજ્વાળા
 94. રૌદ્રમુખી
 95. કાલરાત્રી
 96. તપસ્વીની
 97. નારાયણી
 98. ભદ્રકાળી
 99. વિષ્ણુમાયા
 100. જલોદરી
 101. શિવદૂતી
 102. કરાલી
 103. અનંતા
 104. પરમેશ્વરી
 105. કાત્યાયની
 106. સાવિત્રી
 107. પ્રત્યક્ષા
 108. બ્રહ્મવાદિની

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

3 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s