દ્રવ્યો } સૂંઠ , દાડમ , સંચળ , હિંગ , અમલભેદ સરખે ભાગે લેઈ ચૂર્ણ બનાવવું .

અનુપાન } ગરમ પાણી સાથે લેવું .

કયા રોગ પર અસરકારક } શ્વાસ , હ્રદયની તકલીફ , ગેસની તકલીફ દુર થાય .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s