રડાર એક એવું યંત્ર છે કે જેનાથી હજારો માઈલ દૂરથી આવતાં વિમાન વગેરે જોઈ શકાય છે . રડાર ચેતવણી આપે છે ” સાવધાન ! દુશ્મન વિમાનો આવી રહ્યા છે . “

આત્મા પણ આજે ચારે બાજુથી દુશ્મનોથી ઘેરાયેલા છે . કષાયો અને વિષયો , કામનાઓ અને વાસનાઓનાં વાદળો આત્માને કચડી નાખવા ધસમસી રહ્યાં છે .

” સાવધાન ! ઓ દેવાનુપ્રિય , સાવધાન ! તારો આત્મા ભયમાં છે . જાગ ! વિષયો અને કષાયોરૂપી દુશ્મનો તને કચડી નાખે તે પહેલાં તું તેનો નાશ કર .” – આવી ચેતવણી સાધુ ,સંતો , સદગુરુ આપે છે . શાસ્ત્રો અને ધર્મગ્રન્થો પણ માણસને કર્મશત્રુઓથી સાવધાન કરે છે . સાધુઓ અને ધર્મગ્રન્થો તો જીવતાં રડાર છે . દુશ્મનોના હાથે ભૂંડા હાલે પરાજિત ન થવું હોય તો આ જીવતાં રડારનો  સદાય ઉપયોગ કરો . સાધુ , સદગુરુ નો સહવાસ કરો . શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરો .

પૂ . આચાર્યશ્રી પદ્મસાગરસૂરીશ્વરજી

(શ્રીમદ રાજચંદ્ર – જીવન સુધા )

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s