1. સૌથી મોટું પ્રાણી વ્હેલ માછલી છે .
  2. સૌથી ઊંચું પ્રાણી જિરાફ છે .
  3. સૌથી વધુ જીવતું પ્રાણી કાચબો છે.
  4. સૌથી હિંસક પ્રાણી વાઘ છે .
  5. સૌથી વધુ ભારે પ્રાણી હાથી છે .
Advertisements

One thought on “વન્ય જીવોની વિશેષતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s