સુવિચાર

Standard
  • ક્રોધની આગ , કરે ઘરની રાખ .
  • આગની ખાનખરાબી કરતા વાસનાની ખાનખરાબી વધુ કાતિલ છે .
  • જોવાની ઈચ્છા થાય તો પોતાના દોષ જુઓ .
  • કરવાની ઈચ્છા થાય તો દુઃખીને સહાય કરો .
  • મેળવવાની ઈચ્છા થાય તો મા બાપના આશીર્વાદ  મેળવો .
  • સફળતાની પાયાની શરૂઆત છે  , વાણીની મધુરતા અને કડવાશની ગેરહાજરી .
  • છરીનો દુરપયોગ થોડાને મારે જયારે બુદ્ધિનો દુરપયોગ બહુ બધાને મારે છે .

( શ્રીમદ રાજચંદ્ર – જીવન સુધા )

Advertisements

One response »

  1. તમારો બ્‍લોક વાંચ્‍યો ખણો જ સારો છે તમારો સંગ્રહ પણ ઘણો જ સારો છે માણસ લેખક થઇ ન શકે તો કાંઇ નહી પણ જે લોકો પોતાનું જ્ઞાન અહી મુકીને ગયા છે તે લોકોનાં વિચારો અને તેમની ફિલોસોફી ને માત્ર એક બીજા સાથે આપ લે કરે એટલે આપો આપ પોતાના વિચારોનું તેમના વિચારોમાં ચાલવાનું મન થશે અને આપણા મનનું પરિવર્તન થવા લાગેશે. એટલે કે, તમે જે પ્રકારનું વાંચન કરશો તેવા વિચારો તમને આવશે એટલે ઉપનીષદોની વાર્તા તથા જેમાથી આપણને સત્‍યનો બોધ મળે તેવા વિચારોની આપ લે જરૂર કરવી જોઇએ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s