દ્રવ્યો } હરડે , બહેડાં , આમળાં , તજ , જેઠી મધ , મહુડાના ફૂલ . આ બધા એક એક ગ્રામ લઇ ચૂર્ણ કરવું

અનુપાન } એક ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી સાથે લેવાય.

ક્યારોગ પર અસરકારક } હરસ , ભગંદર , ડાયાબિટીસ , આંખના રોગ પર અસરકારક

Advertisements

2 thoughts on “યૌવન ચૂર્ણ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s