વિશ્વના પ્રસિદ્ધ એરપોર્ટ્સ


ક્રમ

શહેર નુ નામ

એરપોર્ટ નુ નામ

લંડન

હિથ્રો

મુંબઈ

છત્રપતિ શિવાજી

ટોકિયો

હનેડા

શિકાગો

ઓ હેર

સિંગાપુર

ચાંગી

ન્યુ યોર્ક

કેનેડી

પેરિસ

ચાર્લ્સ ડી ગોસ


Advertisements