ચોથા ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની જાણકારી

$ વર્ષ : ઈ .સ ૧૯૦૮  ( ૨૭ એપ્રિલ થી ૩૧ ઓક્ટોબર )
$ દેશ : લંડન
$ રમતો : ૧૦૪
$ સામેલ દેશ : ૨૨
$ ખેલાડીઓ : ૨૦૩૫
$ ભારતનું સ્થાન : ભારતે ભાગ  લીધો ન હતો

Advertisements

2 thoughts on “ચોથા ઓલિમ્પિક રમતોત્સવની જાણકારી

    1. અલ્કેશભાઈ હા માહિતી તે મુજબ જ છે , છ મહિના ચાલી હશે .બીજો રમોત્સવ પણ ૨૦ મે થી ૨૮ ઓક્ટોમ્બર ૧૯૦૦ સુધી ચાલ્યો હતો .ત્રીજો રમોત્સવ પણ ૧ જુલાઈથી ૨૩ નવેમ્બર ૧૯૦૪ સુધી ચાલ્યો હતો . પહેલા કદાચ છ મહિના સુધી લાંબા ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ ચાલતા હશે . આપની પાસે અન્ય માહિતી હોય તો જણાવશો .
      આભાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s